Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


111. To love is nothing. To be loved is something.. but to love and to be loved is everything
~ Szeretni semmi. Ha valaki szeret, az már valami.. de ha szeretsz és ezt viszonozzák - az jelent mindent :)

110. Before we turn out the lights, and close our eyes, I'll tell you a secret I've held all my life: it's you that I life for - and for You I die
~ Mielőtt a fények kialszanak, és lecsukjuk a szemünket, elmondodk neked egy titkot, amit ideáig őriztem: te vagy az, akiért élek, és ha meghalok, érted halok meg
[Rihanna dalszöveg]

109. Trying to explain why do I love you is like trying to explain how water tastes.. impossible
~ Elmagyarázni, hogy miért szeretlek téged, olyan lenne, mint elmondani, milyen izű a víz.. lehetetlen :P

108.
I swear you're just like a drug for me.. you makin' me addicted to you, and all the things you do
~ Esküszöm, olyan vagy számomra mint valami drog; teljesen tőled függök, és azoktól a dolgoktól amit teszel

107. If you'd ask me how many times you ran through my mind, I'l say: only once - but since you haven't left yet <3
~ Ha megkérdeznéd tőlem, hányszor gondolok rád, azt mondanám: csak egyszer történt ilyesmi - de azóta ki sem tudlak verni a fejemből

106. When we met.. i was so in pieces; but now he makes me feel like I'm whole again
~ Mikor találkoztunk, darabokban voltam, de most miatta úgy érzem, újra teljessé lettem

105. When I close my eyes (doesn't matter where I am or what am i doing) I always see you. I'm just wondering how could Ilive with closed eyes?
~ Mikor lehunyom a szemem (nem számít hogy hol vagyok vagy épp mit csinálok) mindig téged látlak. Vajon hogyan tudnám megoldani, hogy ezentúl csukott szemekkel éljek? :)

103. Love is like a butterfly - it settles upon you when you least expect it
~ A szerelem olyan, mint a pillangó: akkor száll rád, amikor a legkevésbé számítasz rá

102. I wanna kiss you - but if I do then I might miss you a lot more
~ Meg akarlak csókolni - de ha megteszem, utána még jobban fogsz hiányozni.. :)

101. Walking the streets with you and your worn-out jeans and you've got a smile that could light up this whole town

~ Sétálok veled, rajtad az agyonhordott farmered & az a mosoly, ami képes ezt az egész várost derűsebbé tenni..
<3

100. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world :)
~ Remélem nem bánod, ha szavakba öntöm, milyen csodálatos is az élet amiatt, hogy a világon vagy

99. I can be surrounded by a sea of people and I still feel all alone.. then I think of you.
~ "Tengernyi ember vehet körül, mégis magányos vagyok.. ilyenkor rád gondolok." [Cinderella Story]

98. Everyone says love hurts. That's not true.. Loneliness hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone get these things confused with love, but in reality, ove is the only thing in this world that covers up all pain and helps someone feel wonderful again
~ Azt mondják, a szerelem fáj.. de ez nem igaz. A magány az, ami fáj. Valaki elvesztése fáj. A féltékenység fáj. Ezeket a dolgokat mindenki összekeveri a szerelemmel, de valójában maga a szerelem az, ami képes az összes fájdalmat elfedni, és segít újra csodálatosan érezd magad

97. They didn't agree on much. In fact, they didn't agree on anything. They fought all the time and challenged each other every day, but despite their differences, they had one thing in common: they were crazy about each other.. [The Notebook]
~ Nem sok mindenben értettek egyet. Tulajdonképpen semmiben. Állandóan veszekedtek, minden nap sértegették egymást. De a nézeteltéréseik dacára egy dolog közös volt bennük: imádták egymást.

96. Love's about the smiles and tears; all about facing your biggest fears
~ A szerelem mosolyokról és könnyekről szól; és arról, hogy nézz szembe a legnagyobb félelmeiddel

95. Because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they heart have
~ Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, hogy szeressen, még nem jeletni azt hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével :)

94. Time goes by a lot slower when you miss the one you love
~ Az idő sokkal lassabban megy, mikor hiányzik az, akit a legjobban szeretsz

93. Girl, always remember: not to be cheerless, because I know someone who's in love with your smile <3
~ Kislány, mindig emlékezz erre: soha ne legyél szomorú, mert én éppenséggel ismerek valakit, aki szerelmes a mosolyodba

92. Human heart feels things the eyes can't see and knows things the mind can't understand
~ Az emberi szív olyan dolgokat is érzékel, amit a szem nem lát, és olyan dolgokat is felismer amit az eszünk nem ért meg

91. We can't control love.. love controls people
~ Nem tudjuk irányítani a szerelmet, hiszen a szerelem irányít minket

90. Life without love is just like a tree without fruits and blossoms
~ Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy fa gyümölcsök és virágok nélkül

89. Sometimes I wonder if life is really worth it, then I look at you, you give me a smile and I know: it is
~ Néha eltűnődöm, vajon érdemes élni? Aztán rád nézek, te rám mosolyogsz, és már tudom, hogy a válasz: igen <3

88. First date is awkward, first kiss is heavenly, first love is irreplaceable
~ Az első randi esetlen, az első csók mennyei, az első szerelem pótolhatatlan

87. The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds.. That's what you've given me. And that's what I hope to give to you!
~ "Az igaz szerelem felemel, és mindig többre sarkall. Lángra lobbantja szívünket, és békét teremt az elménkben. Te ezt tetted velem.. remélem, én is ezt tettem veled " (Szerelmünk lapjai)

86. Every moment I spend with you make me wish time would stop
~ Minden pillanatban, amit veled töltök, azt kívánom: bárcsak megállna az idő

85. You're for me like the ace in poker; the most valuable and everyone wishes they have it ;)
~ Olyan vagy nekem, mint a pókerben az ász: a legértékesebb, amit mindenki a sajátjának akar tudni :P

84. I'm not bitter anymore, because I know that what we had was real. And if in some distant place in the future we see each other in our new lives, I'll smile at you with joy and remember how we spent the summer beneath the trees, learning from each other and growing in love.
~ Már nem vagyok szomorú, mert tudom, hogy ez igazi szerelem volt. És ha egyszer a távoli jövőben találkozunk az új életünkben, boldogan fogok rád mosolyogni, és majd eszembe jut, hogyan hevertünk a fák alatt, miközben megtanultunk szeretni! (Szerekmünk lapjai - The Notebook)

83. Don't EVER leave the one you love for the one you like! Because the one you like will leave you for the one they love..
~ Soha ne hagyj el valakit, akit szeretsz, egy olyan miatt aki tetszik, mert aki tetszik majd elhagy valakiért, akibe szerelmes..

82. Falling in love is the thing you can't hurry. It's gonna happen when it's supposed to happen..
~ A szerelmet nem lehet siettetni, akkor jön amikor eljön az ideje :)

81. Maybe he's not going to write poetry, maybe he's not going to be thinking about you every moment, but he gave you a piece of him - the part that he knows you can break
~ Lehet hogy nem fog verseket írni hozzád, lehet hogy nem fog minden egyes pillanatban rád gondolni, de neked adta lényének egy részét - azt a részt, amiről ő is tudja, hogy összetörheted

80. The only thing better than the kiss itself is the moment right before it when the look in your love's eyes leaves you breathless
~ Csak egy jobb dolog van a csóknál: az a pillanat, mikor közvetlenül előtte a szerelmed szemébe nézel és eláll a lélegzeted is

79. Love, like a river, will cut a new path whenever it meets an obstacle
~ A szerelem, akárcsak a folyó, képes új utat törni akármikor egy akadályba ütközik

78. You know that place between sleep and awake? The place where you can still remember dreaming? That's where I'll always love you
~ Ismered azt a helyet az álom és az ébrenlét között? Ahol még emlékszel rá, mit álmodtál. Én ott foglak mindig szeretni <3

77. "True love is like a tattoo:it hurts when it bleeds but it last forever till the end of time" (Chino)
~ Az igaz szerelem olyan mint egy tetoválás: fáj, amikor vérzik, de az idők végéig megmarad

76. "I love you not for what you are but for what I am when I'm with you"
~ Nem azért szeretlek aki vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted (G.G.Marquez)

75. "I’ve learned that waiting is the most difficult bit, and I want to get used to the feeling, knowing that you’re with me, even when you’re not by my side."
~ "Megtanultam, hogy várni a legnehezebb, és szeretnék hozzászokni, tudni, hogy velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem." (Paulo Coelho)

74. I guess my life is just a cliche. "The girl who loved too hard and didn't get anything in return.." That's me. But I dont wanna be the heroine in some tragic love story! I just would like to be an ordinary girl, who loves & get this feeling in return
~ Azt hiszem, az életem olyan mint egy elkoptatott közhely. "A lány, aki annyira szerelmes volt, mégsem viszonozták.." Ez lennék én. De én nem akarok a hősnő lenni egy tragikus szerelmi történetben! Csak egy hétköznapi lány szeretnék lenni, aki szeret, és akit szeretnek..

73. We were both so young when we first met.. but I never get enough of you. That's why I want to grew old with you <3
~ Mindketten fiatalok voltunk, mikor először találkoztunk de 'belőled sosem elég'.. ezért akarok veled megöregedni :)

72. Love is maybe when you could listen to him all night and never get tired of hearing his voice
~ Talán a szerelem az, mikor egész éjjel hallgatnád a hangját, és nem fáradnál bele ebbe a hallgatásba

71. Everybody's got somebody that they sing about, cry about, laugh about. It's true! For me it's you :)
~ Minden ember számára van egy olyan személy, aki miatt énekel, miatta sír vagy nevet.. ez igaz. Nekem ez az ember te vagy